به نام خدا

مشتریان گرامی لطفا هنگام خرید محصول به موارد زیر توجه فرمایید.

شرایط فروش محصول لجر:

۱-خریدار حین تحویل محصول تایید مینماید که بسته بندی و سلامت محصول مورد تایید وی است و پس از امضای فرم تحویل محصول حق هرگونه شکایت حقوقی را از خود سلب می نماید.

۲-در صورتی که به هر علتی شرکت تولید کننده محصول مرتکب خطای امنیتی شده باشد که باعث ضرر خریدار گردد مسئولیتی متوجه فروشنده نیست و ایشان از عدم تقصیر و اطلاع فروشنده همچنین عدم مسئولیت ایشان مطلع است.

۳-خریدار با امضای فرم تحویل تصدیق مینماید تحت هیچ عنوان کلمات بازیابی را به فروشنده نداده است و از در اختیار دیگران گذاشتن آن خوداری می نماید.

۴-در صورتی که هرگونه عدم تطابق با نمونه مد نظر و خریداری شده وجود داشته  باشد خریدار می بایست از دریافت محصول خوداری کند در غیر این صورت تحویل گرفتن آن محصول خود، تایید ضمنی سلامت محصول است.

۵-خریدارانی که محصول دریافتی را به غیر واگذار نمایند تمامی مسئولیت های احتمالی ناشی از شکایت خریدارن مع الواسطه را بر عهده می گیرند و هیچگونه حقی برای خریداران لجر مستقل و مازاد بر خریدار اول ایجاد نمیشود چرا که لازمه انتقال حق داشتن آن است.

با تشکر – فروشگاه جنبل