دانلود اپلیکیشن

شما می توانید با استفاده از لینک های زیر، اپلیکیشن های مخصوص کیف پول های سخت افزاری خود را دانلود نمایید.

لجر لایو

دانلود اپلیکیشن لجر لایو از سایت رسمی لجر

CoolBitX

دانلود اپلیکیشن کول بیتکس از سایت رسمی کول ولت

"توجه"

حتما توجه داشته باشید برای دانلود اپلیکیشن کیف پول های سخت افزاری از سایت رسمی و معتبر اپلیکیشن ها را دانلود نمایید.